Codul Administrativ, dispozițiile:
art. 136
(1) Proiectele de hotărâri pot fi inițiate de primar, de consilierii locali sau de cetățeni. Elaborarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale și al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
art. 247
(1) Cetățenii pot propune consiliilor locale și consiliilor județene pe a căror rază teritorială domiciliază, spre dezbatere și adoptare, proiecte de hotărâri.
(2) Promovarea unui proiect de hotărâre se poate face de unul sau de mai mulți cetățeni cu drept de vot, dacă acesta este susținut prin semnături de cel puțin 5% din populația cu drept de vot înscrisă în Registrul electoral cu domiciliul sau reședința în unitatea administrativ-teritorială.
(3) Inițiatorii depun la secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale forma propusă pentru proiectul de hotărâre. Proiectul se afișează spre informare publică prin grija secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
(4) Inițiatorii asigură întocmirea listelor de susținători pe formulare puse la dispoziție de secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
(5) Listele de susținători cuprind numele, prenumele și domiciliul, seria și numărul actului de identitate și semnăturile susținătorilor.
(6) Listele de susținători pot fi semnate numai de cetățenii cu drept de vot înscriși în Registrul electoral cu domiciliul sau reședința în unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, al cărei consiliu local sau județean, după caz, urmează să dezbată proiectul de hotărâre în cauză.
(7) După depunerea documentației și verificarea acesteia de către secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, proiectul de hotărâre urmează procedurile regulamentare de lucru ale consiliului local sau județean, după caz.

Voluntari implicați în strângerea de semnături se vor deplasa prin toate satele comunei Poiana Lacului. Sâmbata și duminca (dimineața) vom avea punct de strângere a semnăturilor în centrul comunei Poiana Lacului. Urmăriți evenimentele de pe grupul public de faceBook Poiana Lacului, comună europeană!

Dacă doriți să vă implicați pe bază de voluntariat în strângerea de semnături necesare acestei inițiative legislative cetățenești, vă rugăm să apelați numărul de telefon 0740 658 626, Cristian Marius NICULA, inițiatorul acestui proiect. Puteți descărca formularul de mai jos și completați-l exact cum este pe model.Descarcă

Poiana Lacului este o comună în județul Argeș, Muntenia, România, formată din satele Cătunași, Cepari, Dealu Orașului, Dealu Viilor, Dinculești, Gălețeanu, Gărdinești, Gâlcești, Metofu, Păduroiu din Deal, Păduroiu din Vale, Poiana Lacului (reședința) și Sămara.
Strângerea de semnături a început la data de ZZ.LL.2020 și ne dorim ca până pe data de 31 august 2020 să avem peste 500 de semnatari cu drept de vot și domiciliul în comuna noastră.

Statistici la zi...

Portofoliu foto...

Lansare Inițiativă – Video