Admin/ iulie 30, 2019

În data de 30 iulie 2019 la sediul PNL Argeș, consilierul local Narcis Sofianu a susținut o conferință de presă în care a făcut unele dezvăluiri incendiare la adresa primarului Cornel Ionică și a viceprimarului Sorin Apostoliceanu. Mai jos puteți consulta raportul ce a fost depus la registratura primăriei Municipiului Pitești

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITESTI
GRUPUL CONSILIERILOR DIN P.N.L.

CATRE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITESTI

IN ATENTIA COMISIEI NR. 2 A CONSILIULUI LOCAL PITESTI – pentru urbanism, amenajarea teritoriului si arhitectura

Subsemnatul Narcis Sofianu, in calitate de lider al Grupului consilierilor din P.N.L., in conformitate cu dispozitiile art. 129 alin.7) lit. k) din Codul administrativ, raportate la prevederile art. 135 alin. 3) din acelasi act normativ, va inaintez urmatorul :

RAPORT

referitor la criza municipiului Pitesti in domeniul urbanismului

In fapt, asa cum au sesizat in repetate randuri cetatenii municipiului Pitesti si reprezentantii presei, in orasul nostru este mentinuta de multa vreme o adevarata criza in domeniul urbanismului.
Vinovati pentru mentinerea acestei situatii de criza pana in prezent sunt cei doi sefi ai executivului in acest domeniu : Cornel Constantin Ionica – primarul municipiului Pitesti si Sorin Apostolniceanu – viceprimarul imputernicit cu atributii in domeniul urbanismului.
Din dorinta de a face ca prezentul raport sa fie cat mai accesibil tuturor consilierilor locali si cetatenilor interesati, voi prezenta rezumatul argumentelor mele intr-un limbaj cat mai lipsit de termeni de specialitate.

FOARTE IMPORTANT

“ Consiliul local coordoneaza si raspunde de intreaga activitate de urbanism desfasurata pe teritoriul unitatii administrativ – teritoriale si asigura respectarea prevederilor cuprinse in documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism aprobate, pentru realizarea programului de dezvoltare urbanistica ale localitatilor componente ale comunei sau orasului. “ ( art. 25 alin. 1) din Legea nr. 350/ 2001 – privind amenajarea teritoriului si urbanismul ).

MARILE PROBLEME ALE URBANISMULUI IN PITESTI

Problemele referitoare la Planul Urbanistic General ( P.U.G. )

a) ultimul Plan Urbanistic General realizat pentru municipiul Pitesti si Regulamentul de urbanism aferenut au peste 20 de ani vechime, fiind aprobati prin H.C.L. nr. 113/ 27.05.2009, desi Legea nr. 350/ 2001 – privind amenajarea teritoriului si urbanismul dispune “ Fiecare unitate administrativ – teritoriala trebuie sa isi actualizeze la maximum 10 ani Planul urbanistic general in functie de evolutia previzibila a factorilor sociali, geografici, economici si culturali si a necesitatilor locale “. ( art. 46 alin. 1 teza a II-a din lege ).

b) Teoretic, aplicabilitatea Planului de Urbanism General aprobat prin H.C.L. nr. 113/ 27.05.1999 a fost prelungita pentru un termen de inca 10 ani ( desi prelungirea nu se putea face dupa implinirea primului termen de 10 ani ) prin H.C.L. nr. 90/ 10/03.2010;

c) In mod practic, pe langa faptul ca sunt invechite si nu sunt puse in concordanta cu
“ Strategia de dezvoltare metropolitana “ ( prevazuta in art. 14 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/ 2001, adoptate in 26 februarie 2016 ), P.U.G. – ul si Regulamentul de urbanism adoptate in 2009 nu sunt respectate in practica, nefiind cunoscute nici la nivelul Consiliului Local Pitesti, domnii Ionica si Apostolniceanu afisand pe site-ul Primariei Pitesti un alt P.U.G. !!! ( datat martie 2012 si redactat de alti autori fata de cei care au redactat P.U.G. – ul din 2009 “ Proiectant general – Asociatia Halcrow Romania S.R.L., Altrix Arhitectura S.R.L., Theotop S.R.L. ).

Probleme referitoare la Planurile urbanistice zonale – P.U.Z.

a) “Planul urbanistic zonal este instrumentul de planificare urbana de reglementare specifica, prin care se coordoneaza dezvoltarea urbanistica integrata a unor zone din localitate, caracterizate printr-un grad ridicat de complexitate sau printr-o dinamica urbana accentuata. Planul urbanistic zonal asigura corelarea programelor de dezvoltare urbana integrata a zonei cu Planul urbanistic general “. ( art. 47 alin. 1) din Legea nr. 350/ 2001 ).

b) In practica, pe langa faptul ca sunt elaborate prin raportare la un P.U.G. vechi, P.U.Z. – urile adoptate pentru diferite zone din Pitesti nu sunt respectate, uneori chiar cu consecinta atentarii la sanatatea publica a pitestenilor – exemplu : Planul zonal de urbanism Pitesti – Zona Centrala prevede in “Capitolul IV – Zona de locuit “- “ Minimum 25% din suprafata parcelei va fi amenajata ca spatiu verde.” Aceasta prevedere nu este respectata de domnii Ionica si Apostolniceanu la niciuna dintre autorizatiile de imobile tip bloc, unele blocuri de locuinte situate in zona centrala a Pitestiului neavand nici macar 1% spatiu verde !!!

In acelasi spirit, nu au fost puse niciodata in practica reglementarile referitoare la respectarea zonei de reconversie din zona strazilor Crinului, Sf. Vineri si Raurilor ( “ cap. V – Propunere reglementare P.U.Z. – Zona Centrala Pitesti “).

Si in privinta unora dintre aceste P.U.Z. -uri trebuie subliniat ca nu sunt puse la dispozitia Consiliului Local Pitesti si a cetatenilor, asa cum prevede legea.

Probleme referitoare la Planurile urbanistice de detaliu – P.U.D. -uri

a) “ Planul urbanistic de detaliu are caracter de reglementare specifica pentru o parcela in relatie cu parcelele invecinate. Planul urbanistic de detaliu nu poate modifica planurile de nivel superior “ ( art. 48 alin. 1) din Legea nr. 350/ 2001 ).
b) Marea majoritate a P.U.D. -urilor propuse de executiv Consiliului Local Pitesti nu respecta planurile de nivel superior , respectiv P.U.G. sau P.U.Z.

c)Unele dintre aceste P.U.D.-uri au fost introduse pe ordinea de zi a Consiliului Local Pitesti chiar in ziua sedintei ordinare ( cu o urgenta nejustificata ), in timp ce au existat si cazuri cand unor solicitanti nu li s-a raspuns la cererea de emitere a unui P.U.D. nici macar dupa aproape un an ( existand si dosare penale in acest sens – Mateescu ).

d)Unele dintre aceste P.U.D.-uri au fost aprobate cu incalcarea vadita a legii, fapt ce a determinat ca unele persoane ce s-au considerat prejudiciate prin emiterea unor autorizatii de construire sa atace aceste acte in instanta. Un exemplu recent este cel in care doua persoane fizice si o persoana juridica ( Irimia Gabriel, Irimia Victoria si SC Doctor Irimia SRL) au solicitat in instanta anularea autorizatiei de construire nr. 191/ 20.03.2018, emisa in baza P.U.D. -ului aprobat prin H.C.L. nr. 336/ 07.09.2017 a Consiliului Local Pitesti (dosar nr. 3850/109/2018).
De mentionat ca niciuna dintre piesele acestui PUD nu este publicata ca anexa la hotararea de consiliu prin care a fost aprobat – HCL nr.336/2017 a CL Pitesti.
Grav este ca reprezentantii executivului – numitii Ionica si Apostoliceanu au ascuns consilierilor locali actul de proprietate prin care SC TITIDAN SRL a dobandit proprietatea imobilului din IC Bratianu, nr.54 de la SC OMV Petrom SA (autentificat sub nr.681/25.04.2013 de BN Euronot – act care prevede in mod expres la art. 4.5 ca “orice interventie asupra imobilului se va face cu avizul Ministerului Culturii, obtinut prin DJCPN Arges… Cumparatorul intelege si accepta cele de mai sus si este de acord sa cumpere imobilul in aceste conditii.”
In lumina acestor prevederi exprese reiese in mod evident ca demolarea imobilului (cladirea) aflat initial pe teren, aprobarea PUD-ului (prin inducerea in eroare a consilierilor locali) si emiterea autorizatiei de construire au fost realizate cu incalcarea legii, mai exact fara obtinerea avizelor ce trebuiau solicitate Ministerului Culturii.
Faptul ca imobilul este monument istoric (inclusiv cladirea deja demolata) reiese in mod expres din raspunsulMinisterului Culturii si Identitatii Nationale nr. 861/11.02.2019 acordat instantei de judecata.

Probleme referitoare la emiterea repetata a unor autorizatii nelegale

Consecventa de care a dat dovada domnul Ionica in semnarea unor autorizatii de construire nelegale este exemplificata foarte bine in cazul terenului situat in Pitesti, str. George Cosbuc, nr 40 – 3 AUTORIZATII DE CONSTRUIRE SI 13 ANI DE LITIGII… DEOCAMDATA!!!
Pe acest teren (cu o suprafata totala de numai 256mp) proprietarul a edificat doua constructii: o casa de locuit (construita legal in anul 2002) si o a doua constructie – ale carei lucrari au inceput in anul 2006 si care a avut multiple destinatii – pentru care Primaria Municipiului Pitesti a emis trei autorizatii de construire.
Prima autorizatie de construire – AC nr.228/17.03.2006 a fost emisa in baza unui PUD aprobat prin HCL nr.331/28.09.2005. Aceasta autorizatie a fost anulata prin sentinta civila nr. 458/1.10.2007 pronuntata de Tribunalul Arges in dosarul nr. 3487/109/2006 (irevocabila prin decizia nr. 661/13.05.2008 a Curtii de Apel Ploiesti) pentru mai multe motive, cum ar fi:
Suprafata terenului, mentionata in documentatia tehnica este cu aproximativ 30 metri mai mare decat decat suprafata efectiv cumparata si detinuta ( 286,33 mp fata de 256,10mp0;
Indicii POT si CUT depasesc de aproape 2 ori, respectiv 3 ori nivelul maxim admin prin Certificatul de Urbanism, fiind ignorata existenta primei cladiri edificata pe acelasi teren;
Imobilul s-a edificat prin alipire la cladirea invecinata… fara acordul vecinului.
A doua autorizatie de construire AC nr.15 din 16.01.2015 a fost emisa fara intrarea in legalitate a titularului si fara reluarea procedurii de autorizare – fiind anulata prin sentinta nr.686 din 19.06.2015 pronuntata de Tribunalul Arges in doarul 17762/109/2012, irevocabila prin decizia nr. 1836/R/4.11.2015 a Curtii de Apel Pitesti – instantele judecatoresti dispunand:
anularea autorizatie;
desfiintarea lucrarilor efectuate in baza acestor autorizatii;
desfiintarea zidului lateral alipit constructiei vecinilor.
In data de 11.05 2018 numitii Ionica si Apostoliceanu emit cea de a treia autorizatie de construire (AC nr.327) cu incalcarea hotararilor judecatoresti mai sus amintite.
Grav este ca acestia nu au raspuns nici pana in prezent la plangerea prealabila formulata de SC LIDANEL SRL in data de 17.01.2019.
In incheiere imi exprim disponibilitatea de a pune la dispozitia comisiei dumneavoastra toate actele la care am facut referire si va propun sa luati de urgeta masurile necesare pentru respectarea legilor in domeniul urbanismului si respectarea drepturilor colective sau individuale ale cetatenilor Municipiului Pitesti.

Cu stima,
Narcis Sofianu

Foto: Internet (Narcis Sofianu)
Share this Post